Ilmavoimat Karjalan lennosto

Karlsto j-ostunnusPuolustusvoimat on Suomen suurin kuntokoulu. Puolustusvoimien liikunta-alan päämääränä on turvata fyysisesti toimintakykyinen, aktiivisesti liikuntaa harrastava ja tehtäviinsä motivoitunut henkilöstö sodan ja rauhan ajan sekä kriisiajan tarpeisiin.

Karjalan lennostossa työskentelee noin 500 henkeä ja lisäksi koulutamme vuosittain 250-300 varusmiestä. Tärkein rauhanajan tehtävämme on ilmatilan valvonta ja vartiointi. Tehtävän suorittamiseen tarvitsemme uusinta tekniikkaa, osaavaa henkilökuntaa sekä motivoituneita varusmiehiä. Hyvä fyysinen kunto on toimintamme kannalta erittäin tärkeä elementti.

Me Karjalan lennostossa pyrimme tarjoamaan varusmiespalveluksen aikaisessa liikuntakoulutuksessa laadukasta liikuntakoulutusta, jotta pysyvä liikuntaharrastus löytyisi ja asevelvolliset jatkaisivat fyysisen kuntonsa ylläpitämistä myös reservissä. Hyvän fyysisen kunnon myötä kohenee myös oma terveys, työkyky ja elämänlaatu.

Liikuntakoulutuksen osuus varusmieskoulutukseen käytettävästä ajasta on noin viidesosa ja fyysisen koulutuksen osuus on lähes puolet. Riittävän hyvän peruskunnon saamiseksi kunnon kohottaminen kannattaa aloittaa ajoissa ennen palvelukseen astumista.

Sosiaalisen median MarsMars.fi-palvelulla yritämme innostaa kaikenkuntoisia nuoria liikkumaan. MarsMars.fi-nettipalvelu arvioi jokaisen käyttäjän kunnon kyselyn perusteella ja luo heille “kolmessa kuukaudessa inttikuntoon” -ohjelman. Kuka tahansa voi vastata palvelun liikuntakyselyyn saadakseen automaattisen kuntoarvion, mutta muu sisältö on tarkoitettu kutsuntoihin osallistuville.

Puolustusvoimien sodan sekä rauhan ajan tehtävät asettavat erityisvaatimuksia ammattisotilaan ja palkatun henkilöstön sijoituskelpoisuudelle, työkyvylle ja ikärakenteelle. Henkilöstön käytettävyys sodan ajan ja kriisiajan kokoonpanoissa sekä rauhan ajan työkyvyn ylläpitäminen ovat työnantajan ja työntekijän yhteinen asia. Liikuntamahdollisuudet ovat yhtäläiset myös Puolustusvoimien palkatulle siviilihenkilöstölle.

Vuosittain suoritettavat kuntotestit antavat työntekijöillemme hyvän kuvan hänen fyysisestä kunnostaan ja työkykynsä nykytilasta. Seuraamme säännöllisesti suoritetuilla kuntotesteillä fyysisessä terveydentilassa tapahtuvia muutoksia ja auttamme näin työntekijää kohdistamaan fyysistä harjoitteluaan oikeaan suuntaan. Fyysistä työkykyä mittaavat kuntotestit sisältävät kestävyys- ja lihaskuntotestejä. Sotilaat suorittavat kuntotestien lisäksi palvelusammunnat sekä erilaisia suunnistus- ja marssisuorituksia, joiden perusteella määritetään kenttäkelpoisuusluokka.

Palkatun henkilöstön kenttäkelpoisuuden ja fyysisen kunnon sekä työkykyisyyden ylläpitäminen on mahdollista työpaikalla. Kahden tunnin mittainen viikoittainen työajalla tapahtuva harjoituskerta, ruokatuntiliikunta ja työmatkaliikunta ovat kaikki työnantajan tukemia liikuntamuotoja. Lisäksi vuosittain pidetään liikuntapäivä kevät- ja syyskaudella.

Tuemme henkilöstömme osallistumista vapaa-ajan liikuntatapahtumiin monin tavoin.  Karjalan lennosto on aktiivinen osallistuja myös erilaisissa liikunta-, kuntoilu- ja sotilasurheilutapahtumissa, unohtamatta vuosittaista Vierumäellä pelattavaa Ilmavoimien jääkiekkoturnausta, jossa Karjalan lennosto on niittänyt mainetta vuodesta toiseen.

 

Ilmavoimat on hyvä juttu

HN ja soihdut