Who Cares

Feel Your Movement 2013 -tapahtuman tuotoista lahjoitetaan 2000 euroa Who Cares -toimintaan. Rahat kohdennetaan tukea tarvitseville ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille yhteistyössä kaupungin etsivän nuorisotyön kanssa. Lisäksi lahjoitusvaroilla tuetaan eri koulujen oppilaita erilaisissa projekteissa

Who Cares on ennaltaestävään toimintaan suuntaava yhteisöllinen toimintaympäristö, jossa ehkäistään monipuolisin keinoin välinpitämättömyyttä ja syrjäytymistä. Toiminnassa on mukana mm. poliisi, kuntien nuoriso-, sosiaali- ja koulutoimia. Yhteistyötahona on myös Pohjois-Savon sovittelutoimisto ja Terve Kuopio-hanke.

Who Cares on tarkoitettu ihmisille, jotka välittävät ympäristöstään, toisistaan, elämästä ylipäätään. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa maailmassa me elämme. Jokaisella on merkityksensä, pienimmälläkin teolla. Useasti mitättömän pienellä seikalla voi olla uskomattoman suuret seuraukset, niin hyvässä kuin pahassakin. Haluatko sinä olla pelkkä matkustaja omassa elämässäsi?

Who Caresin toiminta nojaa yhteistyöhön. Erilaiset toimijat, jotka puurtavat ennaltaestävän toiminnan saralla, niin voivat yhdistää voimavaransa ja pyrkimyksensä Who Caresin kautta löytyvien kontaktien ja toimintojen kautta. Toimijoita voi olla niin yrityksissä, yhteisöissä, virkakoneistoissa kuin myös yksityisissä ihmisissäkin. Pyrkimys on kuitenkin kaikilla sama: välinpitämättömyyden kitkeminen.

Who Cares Facebookissa.